• slide1

Ontstaan Jeugd- en Kindercorso

De Kindercorso werd in 2005  in het leven geroepen door Frankie Van Beveren als één van zijn eerste initiatieven bij zijn aansluiting bij het corsocomité, terwijl in 2009  de kindercorso verder werd uitgebreid met een jeugdcorso.

In 2012 gaf hij zijn “troetelkind” door aan Jolien Van Nieuwenhoven , en dit omwille van het feit dat hij dat  jaar zelf verantwoordelijke en ontwerper werd van een corsowagen.

De taak van de verantwoordelijke van de kinder- en jeugdcorso is de jeugdige bouwers bij te staan bij  de opbouw en de bebloeming van hun corsowagentje, hun de eerste begrippen van het bloemprikken aan te leren. De verantwoordelijke geniet mee van het plezier dat de jonge bouwers aan de dag leggen. Het is fijn en bemoedigend om sommige onder hen te zien doorgroeien via de jeugdwagens naar de volwassen corso.

Het applaus van de toeschouwers is hun grootste prijs.