Reglement Kinder – & Jeugdcorso

Het jaarlijkse bloemencorso te Sint-Gillis-Dendermonde is een uniek evenement en toeristisch
hoogtepunt waarbij de bebloemde praalwagens een stoet vormen omkaderd door dansgroepen,
showkorpsen en randanimatie. Sinds 2005 wordt het corso voorafgegaan door een Kinder- &
Jeugdcorso waarbij talrijke jongeren met een wagentje, rijdende structuur of gedragen element hun
bloempje bijdragen aan dit cultureel erfgoed. Meer info vind je op www.bloemencorso.be

Gelieve hierbij het reglement te vinden tot deelname aan het Kinder- & Jeugdcorso:

A: Administratie & Afmetingen:
1. Iedere jongere kan, ongeacht de gemeente of stad van herkomst, individueel of in groep deelnemen aan de Kinder- & Jeugdcorso die deel uitmaakt van het bloemencorso te Sint-Gillis-Dendermonde.
2. Deelnemen aan de Kinder- & Jeugdcorso kan tot de leeftijd van 23 jaar. Daarnaast zullen kinderen/jongeren onder de leeftijd van 18 dienen begeleid en vertegenwoordigd te worden door een volwassene.
3. Deelnemen aan de Kinder- & Jeugdcorso kan na inschrijving en invullen van de informatiefiche / online inschrijvingsformulier. Inschrijvingen worden geaccepteerd tot 25 augustus en moeten jaarlijks hernieuwd worden.
4. De verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso bepaalt in overleg met de deelnemer of er wordt deelgenomen in de categorie Kinder- of Jeugdcorso. Hiervoor is de grootte van de wagen, rijdende structuur of gedragen element mede bepalend.

Kindercorso: Een wagen, rijdende structuur of gedragen element heeft een maximale grondoppervlakte van 4m²
Jeugdcorso: Een wagen, rijdende structuur of gedragen element kan nooit groter en hoger zijn dan de minimum afmetingen toegelaten voor grote corsogroepen.

Bijgevolg dient elke jeugdwagen zich te houden aan volgende maxima:
Lengte: 8 meter
Breedte: 2,50 meter
Hoogte: 4,30 meter

B: Bouwen & Bloemen:
5. Elke deelnemer van de Kinder- & Jeugdcorso verbindt er zich toe een wagen, rijdende structuur of gedragen element met stevige structuur te bouwen die artistiek verantwoord is.
6. Het motorisch voortbewegen van een wagen of rijdende structuur binnen de Kinder- & Jeugdcorso, al dan niet gebruik makend van een zitmaaier of tractor dient vooraf besproken en goedgekeurd te worden door de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso
7. Voor de creatie van een wagen, rijdende structuur of gedragen element dat meegaat in de Kinder- & Jeugdcorso, ontvangt iedere ingeschreven groep van het bloemencorsocomité:

 • Kindercorso
  • Maximum 4000 bloemen
  • Maximum 4 kg bloemistenkrammen
  • Een premie van 75,- EUR
 • Jeugdcorso
  • Maximum 10 000 bloemen
  • Maximum 10 kg bloemistenkrammen
  • Een premie van 200,- EUR

8. Alle elektrisch aangedreven effecten inbegrepen, maar niet beperkt tot geluidsinstallaties en rookmachines, dienen vooraf besproken en goedgekeurd te worden door de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso.
9. In opdracht van de brandweer wordt het niet toegestaan dat diesel- of benzinemotoren overbouwd worden of dat er stroomgroepen onder de wagen of rijdende structuur geplaatst worden.
10. Voor deelnemers aan de jeugdcorso kan de opbouw en of de afwerking van de wagen plaatsvinden in de stadsmagazijnen (TC3, Hoogveld), met dien verstaande dat bij indeling van de beschikbare ruimte de grote corsogroepen voorrang krijgen. Wie over een werkruimte wil beschikken zal de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso daarvan op de hoogte stellen.
11. Vanaf 15 augustus zal de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso de groepjes individueel bezoeken om hen met raad en daad bij te staan in het bouwproces en hen te begeleiden naar het corsoweekend.
12. Zichtbare publiciteit of reclame van eventuele sponsoring moet beperkt worden tot het minimum en moet vooraf besproken en goedgekeurd worden door de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso. Deze reclame mag in geen geval storende of aanstootgevende tekst bevatten van welke aard ook.

C: Corso & Competitie
13. De volgorde waarin tijdens de stoet gereden wordt, wordt bepaald door de regisseur in samenspraak met de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso.
14. Iedere deelnemer wordt ten laatste 30 minuten voor aanvang op de vorming verwacht, welke (plaats is afhankelijk van het gevolgde parcours) zal meegedeeld worden door de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso
15. In geval van panne of braak dient de deelnemer onmiddellijk een corsocommissaris of de verantwoordelijke van de Kinder- & Jeugdcorso in te lichten teneinde de passende maatregelen te treffen of ondersteuning te kunnen aanbieden. Enkel wanneer de panne onomkeerbaar is, zal de deelnemende wagen uit het corso worden genomen.
16. Elke deelnemer van de categorie Kindercorso krijgt een trofee voor deelname en inzet. Bij de categorie Jeugdwagens zal de jury overgaan tot het verkiezen van een winnaar en zal een motivatiepremie van 100,- EUR worden toegekend aan de Jeugdwagen met de meest behaalde punten.
17. Ieder jaar wordt er een persconferentie gehouden waarop het bloemencorso, inclusief de Kinder- & Jeugdcorso wordt voorgesteld aan de pers, partners en sponsors. Hiervoor zal iedere deelnemende groep van de Kinder- & Jeugdcorso een vrijblijvende uitnodiging ontvangen. Of hier iets dient gepresenteerd te worden, zal jaarlijks herbekeken worden.