Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Bloemencorso.be (Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde) omgaat met uw persoonsgegevens. Door Tijl Op de Beeck (webmaster bloemencorso.be ) worden uw persoonsgegevens verwerkt. Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet op de Privacy (en na 25 mei 2018 de GDPR) stelt. Tijl Op de Beeck is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van de website of door samen te werken met Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde laat u bepaalde gegevens bij Bloemencorso.be achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invul/contactformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

 

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens (Naam, e-mailadres) voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan.

Als u interesse in ons toont of mee wil werken met Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als medewerker kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.

Als u klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten.

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze communicatie. Constant. Voor promotie- en marketingdoeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te informeren over een nieuwe dienst of iets  dat mogelijks interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk, in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor wettelijke doeleinden

Wij hebben ook uiteraard wettelijke, deontologische verplichtingen waarbij we uw gegevens dienen bij te houden.

 

 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een Rijksregisternummer. Tijl Op de Beeck verwerkt deze gegevens niet, behoudens voor wettelijke doeleinden in het kader van de dienstverlening.

 

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat dus moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden door Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde hiertoe verplicht wordt door de wet.

 

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Bloemencorso Sint-Gillis-Dendermonde draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via webmaster@bloemencorso.be.