De Boonwijkvrienden

Al van jongs af aan waren we gefascineerd door de grote mooie wagens die jaarlijks in september door de straten van St-Gillis reden. Het was dan ook onze droom om ooit ook zo’n wagens te bouwen. In 2014,voor de 64ste corso besloten we met de hulp en ondersteuning van Luc Scholiers (+), voor de eerste keer deel te nemen aan dit groots evenement bij de kindercorso. In het thema ”Als bloemen konden spreken” bouwden we De Lange Max, een Duits kanon uit de Eerste Wereldoorlog. Omdat dit een zeer leuke ervaring was, besloten we in 2015 weer deel te nemen, ditmaal met een carrousel als reuzenfeest voor 65 jaar bloemencorso. Omdat deze corso voor ons zo een reuzenfeest was besloten we te blijven deelnemen de jaren daarop.
H
et jaar nadien kwam de Sint vervroegd naar St-Gillis omdat we de pakjesboot hadden gebouwd voor het Thema ”Speelgoed in overvloed”.
V
orig jaar deden we mee aan de jeugdcorso, dit was weer een trapje hoger op de Corsoladder.
O
nder het thema continenten gaven we Azië in bloemen weer, en noemden onszelf voor de 1ste keer: ”De Boonwijkvrienden”.
In 2018
doen we voor de 5de maal mee en nemen we je mee naar Isla Nublar; het eiland der dinosaurussen.

extra informatie