Het comité van de jaarlijkse Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde doet een noodoproep: wie braakliggende grond liggen heeft, mag die ter beschikking stellen als bloemenvelden. Het comité verwacht dat voor de volgende stoet enkele 100.000’en dahlia’s extra nodig zullen zijn. Maar net op die eerste zondag van september vinden dit jaar ook nog eens gelijktijdig vier andere bloemencorso’s plaats.

“Eens om de zeven jaar doet dit fenomeen zich voor”, zegt Dieter Mannaert, voorzitter van het Corsocomité. “Dan valt de datum van de bloemenstoet in Sint-Gillis samen met vier andere corso’s in Nederland, Duitsland en België. Vijf stoeten tegelijk, dat betekent dat de bloemenoogst, die vooral van Nederlandse kwekers komt, plots door veel meer volk moet gedeeld worden en iedereen het dus met wat minder voorraad moet doen.”

Om te voorkomen dat de corsogroepen in Sint-Gillis voor voldongen feiten staan en over niet genoeg dahlia’s zullen beschikken om hun wagens te bebloemen, wil het corsocomité nu al anticiperen. “Ook al omdat de corso in Sint-Gillis in volle ontwikkeling zit. De interesse van nieuwe groepen is groot, dus de stoet zal nog groeien. Terwijl we de voorbije jaren gemiddeld behoefte hadden aan zo’n 800.000 bloemen, verwachten we dat we nu al gauw boven het miljoen gaan uitkomen.”

Om dat aantal te halen, doet het corsocomité een oproep naar iedereen uit de buurt die over braakliggende percelen grond beschikt. “Bedoeling is dat de groepen wagenbouwers die kunnen bewerken en er zelf dahlia’s op kweken”, zegt Mannaert. “Corsogroepen Blozen en Wonderland deden dat de voorbije jaren al en dat leverde al gauw respectievelijk 80.000 bloemen op een veld in Lutterzele en 130.000 op een veld in Lebbeke op. Alleen kan Wonderland over dat Lebbeekse veld niet meer beschikken en moet ook daar dus een alternatief komen.”

Perceel bouwgrond

Volgens het corsocomité is er maar één manier om de groepen te verzekeren van voldoende bloemen tegen zondag 1 september en dat is ze zoveel mogelijk zelf kweken. “Een perceel bouwgrond bijvoorbeeld waar de bouwwerken toch niet meteen beginnen, kan van pas komen”, klinkt het. “Mensen bieden ook hun tuin aan. Maar het is belangrijk dat de percelen goed bereikbaar zijn op gelijk welk tijdstip zonder dat we daar iemand voor storen, dat ze te bewerken zijn met een tractor en liefst in de omgeving rond Sint-Gillis liggen. Om voldoende opbrengst te hebben, moet een perceel toch al snel minstens 100 vierkante meter groot zijn.”

Wie voorstellen heeft, mag die mailen naar comité@bloemencorso.be. “Het comité zal een inventaris maken van alle mogelijkheden en die koppelen aan de interesse bij de wagenbouwers. Tegen april moeten de velden beplant worden om in september bloemen te hebben. Onze vrijwilligers zullen heel graag aan de slag gaan om er bloemen te planten in functie van onze corso.”

NELE DOOMS