Voor deze editie werd ervoor gekozen om het parcours nog eens onder de loep te nemen en te hertekenen.
Dit had een aantal redenen:

  • Voorkomen dat de kop en staart van de stoet elkaar raken of de stoet zichzelf zou kruisen
  • De start en opstelling van de stoet moet op een degelijke manier gebeuren op een plaats waar er ruimte is voor de vorming
  • Door het succes van ons VIP-dorp moesten we een 2de tribune voorzien thv Cleophas, waar de corso de 1ste maal passeert
  • De ontbinding van de stoet ligt idealiter zo dicht mogelijk bij de startplaats